Are You Looking for Astrology Guidance -------------------->

Reply To: Suffering during Rahu Mahadasha Moon Antardasha

Home Forums Astrology Forum for Free Horoscope Reading and Predictions Suffering during Rahu Mahadasha Moon Antardasha Reply To: Suffering during Rahu Mahadasha Moon Antardasha

#5782 Reply

Navneet Khanna
Keymaster

Certainly destiny hi hai, kis se Shadi ho gi ya nahi , kaye bari Shadi ka Card bhi logo ke pass send karne ke baad bhi Shadi nahi hote. Job interview koyi deta hai aur job kissi aur ko mill jate hai. Tao yeh sab destiny nahi tao aur kya hai. Agar life mai love mai cheating hona hai to mille ga na. Destiny mai likha hai.

Blessings,

Navneet Khanna
Astrologer

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates