Hindu Calendar November 2015 of important Festivals and Fasts

Hindu Calendar November 2015 of important Festivals and Fasts

Dates of Hindu holidays, fasts, festivals and religious occasions for November 2015 as defined by Hindu Panchang.

नवम्बर 2015 के प्रमुख व्रत – पर्व-त्यौहार

अहोई अष्टमी व्रत                      03 नव.   मंगल

गौवत्स द्वादशी                         07 नव.   शनि

धनतेरस                                  09 नव.   सोम

श्री हनुमान जयन्ती (उ.भारत) 09 नव.   सोम

नरक/रूप चतुर्दशी                    10 नव.    मंगल

दीपावली                                   11 नव.    बुध

अन्नकूट, गोवर्धन पूजा            12 नव.    गुरु

विश्वकर्मा दिवस                       12 नव.    गुरु

भैयादूज                                    13 नव.    शुक्र

सूर्य षष्ठी व्रत (बिहार)                17 नव.    मंगल

गोपाष्टमी                                   19 नव.    गुरु

अक्षय/कुष्मांड नवमी                20 नव.   शुक्र

देव प्रबोधिनी एकादशी               22 नव.   रवि

तुलसी विवाह                             22 नव.   रवि

भीष्म पंचक आरंभ                    22 नव.   रवि

वैकुण्ठ चतुर्दशी                          24 नव.   मंगल

कार्तिक पूर्णिमा                         25 नव.   बुध

भीष्म पंचक समाप्त                    25 नव.   बुध

गुरुनानक देव जयन्ती               25 नव.   बुध

मेला पुष्पक तीर्थ                       25 नव.   बुध

कार्तिक स्नान पूर्ण                     25 नव.   बुध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *