Important dates for March 2016 as per Hindu Panchang

panchang february 2016

Important dates for March  2016 as per Hindu Panchang. मार्च 2016 के प्रमुख व्रत, पर्व-त्यौहार

मार्च 2016 

श्री महाशिवरात्रि व्रत                            07 मार्च   सोम

फूलरिया दूज                                 10 मार्च   गुरु

होलाष्टक (होलियाँ) शुरू                16 मार्च   बुध

अन्नपूर्णाष्टमी                              16 मार्च   बुध

मेला श्री खाटू श्याम जी                  20 मार्च   बुध

गोविंद द्वादशी                              20 मार्च   सोम

फाल्गुन पूर्णिमा                             23 मार्च   बुध

होलिका दहन                                 23 मार्च   बुध

फाग/रंगवाली होली                       24 मार्च   गुरु

होली मेला                                      24 मार्च   गुरु

श्री शीतला पूजन                            31 मार्च   गुरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *